Vietnamese Membership

TRỞ THÀNH MỘT HIỆP SĨ, HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI VÌ NIỀM VUI, NIỀM TIN VÀ TÌNH BẠN

Hãy tưởng tượng trở thành một phần của một tổ chức có thể lấp đầy trái tim và tâm trí của bạn với niềm vui được cống hiến cho người khác và cảm giác đi kèm với việc tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ kết bạn suốt đời. Tôi không có thời gian để tham gia một tổ chức khác; tại sao tôi nên tham gia Hiệp sĩ của Columbus?

Là một Hiệp sĩ, bạn có thể chọn các dự án mà bạn muốn tham gia trong cộng đồng của mình. Hơn nữa, Hiệp Hội được cống hiến cho cuộc sống gia đình và nhiều lợi ích mà nó mang lại. Từ bảo hiểm đến học bổng, đến các hoạt động và các chương trình dịch vụ và xã hội, tất cả đều được mở cho cả gia đình. BẠN xác định bạn có thể cống hiến bao nhiêu thời gian – một vài giờ, một năm, hoặc một vài giờ cho một tháng.

NIỀM TIN: Phát triển trong đức tin của bạn. Hỗ trợ giáo xứ của bạn. Giúp đỡ với lễ hội của giáo xứ của bạn. Hiệp sĩ trở thành những người Công giáo tốt hơn.

GIA ĐÌNH: Chúng tôi có nhiều hoạt động gia đình mỗi năm như vui chơi ngoài trời, ăn sáng với hội đồng, áo khoác cho trẻ em và những người khác. Trả lại cho cộng đồng của bạn. Chỉ cho con bạn cách nhận ra sự khác biệt.

TÌNH BẠN: Bạn sẽ gặp gỡ những người đàn ông cùng chí hướng và kết bạn lâu dài.

VUI VẺ: Hãy vui vẻ với gia đình và các anh em hiệp sĩ của bạn. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những người chúng ta giúp đỡ. Thế vận hội đặc biệt, thực phẩm cho Gia đình, môi trường sống cho nhân loại và các hoạt động khác.

Hiệp sĩ là những người đàn ông Công giáo, từ 18 tuổi trở lên, cam kết làm cho cộng đồng của họ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đồng thời ủng hộ Giáo hội của họ.

Là một Hiệp sĩ không chỉ là tình bạn thân thiết; nó đang được tham gia với cộng đồng của bạn; nó đang hỗ trợ Giáo hội Công giáo địa phương của bạn, đồng thời nâng cao đức tin của chính bạn; đó là bảo vệ và nâng cao cuộc sống gia đình bạn. Niên liễm hằng năm khoảng từ $35 đến $50.  Chúng tôi biết thời gian của bạn là quý báu.  Hãy chọn một trong nhiều cách bạn sẽ giúp:

–           Bữa sáng bánh kếp

–           Bữa ăn chay

–           Gây quỹ Xe lăn cho cựu chiến binh (chỉ 10 phút sau Thánh lễ)

–           Thế vận hội đặc biệt

–           Gây quỹ cho người khuyết tật về trí tuệ (chỉ 10 phút sau Thánh lễ)

–           Lễ hội giáo xứ

–           Đưa gia đình bạn đến ăn sáng với công đoàn.

Mỗi hội đồng đều có những sự kiện thú vị cho bạn và gia đình bạn, nó chỉ cần một khoảng thời gian ngắn của bạn.

BẠN CÓ SẴN LÒNG BỎ RA MỘT SỐ GIỜ TRONG NĂM ĐỂ GIÚP ĐỠ KHÔNG?

BECOME A KNIGHT JOIN US FOR FUN, FAITH AND FRIENDSHIP
Imagine being part of an organization that fills your heart and your mind with the joy of giving to others and the feeling that comes with making a difference.   You will make lifelong friends.Why Join the Knights of Columbus? I don’t have time to join another organization; why should I join the Knights of Columbus?
As a Knight you can choose the projects with which you wish to be involved in within your own community. What is more, the Order is dedicated to family life and the many benefits it offers. From insurance to scholarships to service and social activities and programs, all are open to the whole family.  YOU determine how much time you can devote – a few hours a year or a few hours a month.

 • FAITH: Grow in your faith.  Support your parish.  Help with your parish fiesta.  Knights become better Catholics.
 • FAMILY: We have many family activities each year such as picnics, council breakfasts, coats for kids and others. Give back to your community.  Show your children how to make a difference.
 • FRIENDSHIP: You will meet like-minded men and make life-long friendships.
 • FUN:  Have fun with your family and brother knights.  See the smiles on the faces of those we help.  Special Olympics, Food for Families, Habitat for Humanity and other activities.

Knights are Catholic men, 18 years of age and older, who are committed to making their community a better place, while supporting their Church.
Being a Knight is more than camaraderie; it is being involved with your community; it is supporting your local Catholic Church, while enhancing your own faith; it is about protecting and enhancing your family life. 
 Council dues range from $35 to $50 a year. We know your time is valuable.  Choose how you will help.

 • Pancake breakfast
 • Lenten meal
 • Collect funds for Wheelchairs for veterans (only 10 minutes after Mass)
 • Special Olympics
 • Collect funds for intellectually disabled (only 10 minutes after Mass)
 • Parish fiesta
 • Bring your family to a Communion Breakfast

Every council has fun events for you and your family that only require a short amount of time.

WILL YOU GIVE BACK A FEW HOURS A YEAR TO HELP?

CLICK HERE TO GET MORE INFORMATION